Pridelano z ljubeznijo do narave!

2

Program podeželja

Evropski kmetijski sklad za razvoj podeželja

 

Naziv aktivnosti: Investicija v napravo novega nasada s protitočno mrežo, nakup in postavitev protitočne mreže ter posodobitev mehanizacije

Dolgoročni cilji kmetije:

 • izboljšanje učinkovitosti razporeditve dela na kmetiji
 • višji dohodek
 • povečanje dodane vrednosti primarne kmetijske proizvodnje

Operativni oz. kratkoročni cilji, ki so si jih zadali na kmetiji:

 • ustvarjanje zmogljivosti za dodajanje vrednosti kmetijskim proizvodom na kmetiji
 • višja kvaliteta pridelanih in predelanih kmetijskih proizvodov
 • pestrejša ponudba pridelanih in predelanih kmetijskih proizvodov

Pričakovani rezultati:

 • zasaditev tržno zanimivih in odpornih sort jablan
 • preprečevanje poškodb jabolk
 • preprečevanje ožigov, ki v zadnjih letih povzročajo ogromno gospodarsko škodo. Analize kažejo, da na drevesih posajenih pod protitočno mrežo, ni bilo sončnih ožigov, na drevesih brez zaščite z mrežo, je bilo ožganih 6,5% plodov.
 • izognili se bodo stroškom zavarovalne premije za jabolka (stroški zavarovanja premije na kg jabolk so višji kot stroški naložbe)
 • manjša uporaba fitofarmacevtskih sredstev

Poleg naštetega je potrebno upoštevati tudi nižje opurtunitetne stroške, ki jih ne moremo ovrednotiti in sicer: manjši stroški pri manipulaciji pri zaščiti in po obiranju

Povzetek:

Zaradi podnebnih sprememb je že ogrožena domača pridelava jabolk in drugega sadja. Domači in tuji meteorologi zaradi globalnega ogrevanja ozračja opozarjajo, da je tudi v prihodnje pričakovati poletja s pogostejšimi neurji z močnim vetrom in točo.

Izpadi pridelkov domačega sadja, zlasti jabolk, so v zadnjih 10.tih letih razkrili drastične posledice škod po naravnih katastrofah. Zato so nastale škode zaradi pogostih toč z neurji povzročile veliko gospodarsko škodo, predvsem intenzivnim pridelovalcem.

Pozitivni rezultati izvedene naložbe na kmetiji so mlademu nosilcu motivacija za nadaljevanje naložb, saj želi s protitočnimi mrežami pokriti celotno površino sadovnjakov. S tem bo, poleg zaščite proti toči in ožigom plodov, zagotovljena tudi zaščita pred insekti, ki prenašajo viruse in bakterije.

Naziv aktivnosti: Sadjarji za opraševalce in opraševalci za sadjarje (več v povezavi)

 

Kontakt

Sadjarstvo Pr'Jernejc

 

Hraše 34

4248 Lesce

 

Tel: 04/53 33 275

Mob: 040 186 158

Email: anzelegat@hotmail.com

 

Apartma: prijernejc@gmail.com